Sunday, May 28, 2006

Een dikke tegenvaller!

Afgelopen week heb ik nog een aantal schetsen gemaakt met betrekking tot het spreekwoord 'Zo vet als een varken'. Verder ben ik voornamelijk in mijn hoofd met het project en de opleiding bezig geweest. Wat ik gedurende het hele project al aan mezelf merkte, was dat de tekeningen die uit mijn handen kwamen, me erg tegenvielen. Hierdoor begon het me steeds meer tegen te staan om ergens alleen al een schetsje van te maken. Het kostte me allemaal ontzettend veel energie. Omdat ik me dit realiseerde ben ik erover na gaan denken waar dit vandaan kon komen. Ik kreeg het idee dat dit voor een deel aan mezelf lag, maar voor een deel ook aan de opleiding. Dat wil zeggen, het eerste half jaar kregen we veel tekenopdrachten, waardoor je gestimuleerd werd en getraind bleef in het tekenen en het snel neerzetten van een schets. Daarover nadenkend vond ik dat er in het tweede half jaar te weinig ruimte was ingebouwd om dit bij te houden. Oftewel om je tekenvaardigheid te onderhouden. Aan de ene kant zou ik dat zelf moeten doen, aan de andere kant ontbrak mij domweg de tijd en de energie door de opdrachten om dat ook nog op te brengen. Meer stimulans van de kant van de academie zou naar mijn idee, in ieder geval voor mijzelf, veel meer tekenvaardigheid hebben opgeleverd. Hoe dan ook, ik ben zeker van plan om in de vakantieperiode het gevoel terug te halen, wat ik in het eerste half jaar had met betrekking tot tekenen.

Zo vet als...

Alvast een schetsje van een dik persoon__

Sunday, May 21, 2006

Test 2__

Eerst nog even een testje met maar 3 tekeningetjes.Bij de vorige test, gaat het vet niet zoals ik wil, het moet in de uiterste standen echt een beetje tegen het lijf 'aanbotsen'. Dus het moet in de uiterste standen een beetje sneller gaan dan in de tussenliggende standen. Volgens mij op deze manier:


Maar ik vind hem wel echt al veel beter!

Nieuw varken__

Toen ik het testje van het vette varken af had, ontdekte ik dat het varken eigenlijk niet vet genoeg is.. Ook vond ik de pootjes niet goed. Daarom heb ik een nieuw varken gemaakt, dat ik nu opnieuw ga animeren.

Omdat een varken normaal gesproken niet zo'n vette hangende buik heeft, is het best lastig om dit te tekenen, omdat je niet goed weet hoe het er uit zou moeten zien.

Eerste test animatie...
Zo vet als een varken

Met dat ik aan het tekenen was, merkte ik dat het me heel leuk lijkt om 'Zo vet als een varken' te gaan verbeelden. Hierbij ben ik van plan om eerst een heel dik varken te laten lopen dat vervolgens overloopt in een dik boertje of boerinnetje. Dit geeft de letterlijke en de figuurlijke betekenis van het spreekwoord weer.Saturday, May 20, 2006

Schetsen__

Ik heb een aantal spreekwoorden uitgezocht waarvan ik denk dat ik er wat mee kan, dat ik min of meer een beeld voor me zie. Ik zou bij elk spreekwoord een filmpje willen maken, welke het spreekwoord uitbeeldt. Aangezien er nog maar weinig tijd is, kies ik voor 1 spreekwoord om die in deze korte tijd zo goed mogelijk te verbeelden. De spreekwoorden waar ik 1 uit wil kiezen:

Lachen als een boer die kiespijn heeft.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wat de boer niet kent, dat eet hij niet.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
De koe bij de horens vatten.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

Haal geen oude koeien uit de sloot.
Het feestvarken zijn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dat slaat als een tang op een varken.

Zo vet als een varken.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Over het paard getild zijn.

Het paard achter de wagen spannen.

Men moet een gegeven paard niet in de bek kijken.

Het beste paard struikelt wel eens.

Als er één schaap over de dam is, volgen er meer.


Praten als een kip zonder kop.

Met de kippen op stok gaan.
Sunday, May 14, 2006

Uitbeelding spreekwoorden

Ik wil iets gaan doen met spreekwoorden over boeren en boerderijdieren. Op wat voor manier ik deze spreekwoorden wil gebruiken weet ik nog niet precies. Ik kan de letterlijke, maar ook de figuurlijke betekenis gaan verbeelden. Hieronder heb ik een paar schetsen gemaakt van (min of meer) de letterlijke betekenis.
Ik vind dat koeien erg mooie vormen hebben, ook vooral om te tekenen. Daarom ben ik daarmee begonnen.

Ik heb tot nu toe niet echt kunnen vinden waar spreekwoorden over boeren vandaan komen. Nou werd dit misschien ook wel te uitgebreid om ook te gaan verbeelden, maar ik vind het wel erg interessant.
Als ik de letterlijke en/of figuurlijke betekenis van spreekwoorden in het korte verhaal wil gaan uitbeelden, moet ik ook al keuzes gaan maken. Aangezien we nog maar een paar weken de tijd hebben.

Zo lustig zijn als een vogeltje dat koe heet (erg loom zijn)Zo dom als het achtereinde van een koe


Geen oude koeien uit de sloot halen


Waar komen spreekwoorden vandaan..?

Dat slaat als een tang op een varken
'Tsluijt als een tang op een verken' staat genoteerd in een 16e-eeuwse spreekwoordenverzameling. En dat is een logischere vorm dan onze huidige uitdrukking, want wat men zegt is dat iets als een tang op een varken sluit ('past'), en dat past natuurlijk helemaal niet. En ook in de 17e eeuw zei men nog 'Het past, met wonder fraeye schijn, Ghelijck een tanghe op een swijn'. Sinds de 19e eeuw wordt de uitdrukking in de ons bekende vorm aangetroffen. De betekenis 'dat slaat nergens op' is door de uitdrukking heen gehusseld, zodat dat past als een tang op een varken veranderd is in dat slaat als een tang op een varken.

Oude koeien uit de sloot halen

De oude koeien die uit de sloot gehaald worden, zijn allang verdronken. Het heeft geen zin meer om met die stinkende kadavers te gaan slepen. Daarom wordt oude koeien uit de sloot halen gebruikt om te zeggen dat iemand vervelende oude kwesties oprakelt die allang afgehandeld waren.

Het paard achter de wagen spannen
Het paard moet vóór de wagen gespannen worden, zodat hij die kan trekken; achter de wagen heeft geen enkele zin. Met de uitdrukking wordt dan ook bedoeld dat iemand iets verkeerd aanpakt. De uitdrukking is eeuwenoud. In een 16e-eeuwse verzameling spreekwoorden en uitdrukkingen wordt er al melding van gemaakt: 'Het peert achter den waghen spannen'.

Over het paard getild zijn
Een helpende hand bij het bestijgen van een paard kan prettig zijn, maar als de helper te behulpzaam is, lig je voor je het weet aan de andere kant van het paard op de grond. Je bent over het paard getild. Iemand die over het paard getild is, is erger verwend dan goed voor hem is.

Een koe melken__

Hoe melk je een koe..?
Naja, niet precies zo... Maar toch leuk om een animatietje van te maken!

Uitbeelding spreekwoorden

Hieronder zie je twee afbeeldingen die ik heb gevonden op internet waarin spreekwoorden worden uitgebeeld.Pieter Bruegel

Pieter Bruegel heeft een schilderij gemaakt genaamd spreekwoorden. Op het schilderij zijn 118 spreekwoorden te zien. Door hier te klikken kun je zien waar welke spreekwoorden op het schilderij staan afgebeeld.

'Boerenspreekwoorden'

Spreekwoorden over de boer met betekenis en herkomst (indien bekend)


Dat staat geen boer in het venster.
Dat staat niemand in de weg.

Dat ziet de boer ook liever van zijn varkens dan van zijn knecht.
Wordt gezegd van iemand die geeuwt.

Een boer laten.
Hoorbaar oprispen. Volgens sommigen zo genoemd, omdat men dergelijke onbeschaafde geluiden alleen van 'boeren' verwachten kon. Volgens anderen heeft het evenwel niets te maken met boer als landbouwer. De naam zou niets anders zijn dan een klanknabootsing van het geluid.

Een boer van een jaar en een van honderd zijn hetzelfde.
Voorheen in de betekenis van: ze blijven halsstarrig aan het oude vasthouden; ze zijn en blijven conservatief.

Ergens de boer mee opgaan.
Oorspronkelijk: marskramers die de buitenlui bezochten, het platteland afreisden met negotie. Tegenstelling met: in de winkel verkopen. Later ook spottend bedoeld voor: ergens met politieke doeleinden gaan spreken, nieuwe denkbeelden of vindingen lanceren.

Wat de boer niet kent, dat eet hij niet.
Dit zegt men van iemand die wantrouwend staat tegenover een voedingsmiddel, dat hij eerder nooit heeft gegeten. Vermoedelijk houdt de zegswijze enigszins verband met het vroegere conservatisme van de boeren, en met hun argwanendheid tegen nieuwe denkbeelden.

Wat weet een boer van saffraan.
Bij een eenvoudige man moet je niet met vreemde dingen aankomen.

Wie een boer wil bedriegen, mag een boer meebrengen.
Boeren zijn slimmer dan men gewoonlijk denkt. Wie dan ook een boer voor de gek wil houden - zoals vroeger vaak werd geprobeerd - mag zich wel van de hulp van een andere boer verzekeren.

Het is geen kunst om boer te worden, maar om boer te blijven.
Er is veel doorzettingsvermogen vereist om een bedrijf efficiënt en winstgevend te houden.

Een boer is een meelzak, hoe meer men er op klopt, hoe meer stuift er uit.
De boeren moeten steeds maar weer in staat zijn meer belastingen op te brengen.

Een boer blijft een boer.
Ook: een boer is een boer: als je hem omkeert is het nog een boer.
Een ongemanierd mens kun je moeilijk goede manieren bijbrengen.

Van die boer geen varkens!
Van die persoon hoef ik niets, met hem wil ik niets te maken hebben.

Achteruit boeren.
Ontleend aan het landbouwbedrijf; slechte zaken doen als boer. Bij uitbreiding: algemeen achteruitgaan in stoffelijke zin.

Als de boeren ophouden met klagen vergaat de wereld.
Men is zo gewend dat de boeren klagen dat, wanneer zij dit niet (meer) doen, er beslist rare dingen op komst moeten zijn.

In februari klagen de boeren het minst.
Dit komt omdat het de kortste maand is.

De boeren hebben dikwijls dorst; ze houden van een korte preek en een lange worst.
Werd gezegd in een tijd, waarin de boeren - vooral de veeboeren - niet vies waren van een borreltje.

Goed boeren.
Goede zaken doen als boer.

Spreekwoorden

Pompeji

De Meivakantie heb ik doorgebracht in Italië, in
de omgeving van Napels. Ik heb daar onder andere in Pompeji een rondleiding gekregen van een Nederlandse gids. Zij wist veel over de oude stad te vertellen. Wat ik een erg interessante ontdekking vond, was dat veel spreekwoorden en uitdrukkingen uit de Romeinse of Griekse tijd komen. Hiervan waren concrete voorbeelden te zien in Pompeji. Dit leek me een mooi aanknopingspunt om in mijn project verder te gaan met spreekwoorden en uitdrukkingen die te maken hebben met de boer of het boerenleven. Veel spreekwoorden en uitdrukkingen worden naar mijn idee gebruikt zonder dat mensen weten waar deze vandaan komen. Ik wil onderzoek gaan doen naar spreekwoorden en uitdrukkingen die met het boerenleven te maken hebben en wellicht een historische achtergrond hebben.


Een paar voorbeelden van de herkomst van een aantal spreekwoorden of uitdrukkingen die mij in Pompeji verteld werden:

Dat is lood om oud ijzer, bij putten werd dit gebruikt. De putten waren van steen en aan elkaar gemaakt met ijzer, maar om er voor te zorgen dat door krimpen en uitzetten de put niet kapot ging zetten ze een laagje lood om het ijzer als 'stootkussentje'.

Wagenweid, de straten moesten zo breed zijn dat er een wagen door kon, ze moesten dus wagenweid zijn.
Rijke stinkerd, rijke mensen werden in de kerk begraven, omdat dit natuurlijk stonk werden het rijke stinkerds genoemd.

De hoogste tijd,
de zonnewijzer die hieronder te zien is, werd gebruikt als klok. Hij is verdeeld in 12 delen, als de zon op kwam (bij ons ongeveer 6 uur) was het het eerste uur, op het moment dat de zon bijna onder was, stond de schaduw van de zonnewijzer helemaal links bovenaan en was het dus de hoogste tijd.Te elfder ure, zie de afbeelding hierboven. Het elfde uur was het laatste uur voor de zon onderging, dus dingen die dan nog gedaan moesten worden, moesten nog 'op het laatste ogenblik'.

Steenrijk, de mensen die hun huizen van steen hadden gebouwd, die waren het rijkst.